Second opinion

Waarom een second opinion?

Soms bestaat er behoefte aan een onafhankelijke mening over een probleem in uw mond of over een behandelvoorstel. Het is vaak niet eenvoudig om de soms ingewikkelde gebitsproblemen goed te overzien. Is het nog wel mogenlijk om mijn gebit weer gezond en compleet te maken? Is de door mijn tandarts of kaakchirurg voorgestelde behandeling wel de beste oplossing in mijn situatie? Hoe voorspelbaar is een gekozen behandeling en wat zijn de nadelen en risico's? 

Dit zijn veel voorkomende en terechte vragen. Wanneer het om uw gezondheid gaat is een kritische grondhouding (voor ons) vanzelfsprekend. Om deze reden zien wij in ons regionale kenniscentrum voor  bijzondere implantologie en reconstructieve tandheelkunde dikwijls patienten voor een second opinion (een onafhankelijke tweede mening). Niet alleen geven wij een second opinion op verzoek van patienten, maar vaak ook op verzoek van een collega of een zorgverzekeraar.

Hoe gaat een second opinion?

Meestal heeft de tandarts geen bezwaar tegen een second opinion. In principe heeft iedereen recht op (een verwijzing voor) een second opinion. U wordt afhankelijk van de situatie gezien door een van onze experts (MFP tandarts, emeritus hoogleraar, of kaakchirurg-implantoloog). Soms wordt u door het hele team gezamenlijk gezien. Er wordt bij een second opinion uitgebreid de tijd genomen voor u. Om alles goed te kunnen beoordelen worden er meestal rontgenfoto's gemaakt. Er zal, indien de situatie erom vraagt, aanvullend onderzoek gedaan, bijvoorbeeld in de vorm van gebitsafdrukken, beetregistratie, lichtfoto's of onderzoek van het tandvlees door onze mondhygienist.

Indien mogelijk zullen onze bevindingen en het advies direct met u worden besproken. Soms wordt pas tijdens een vervolgafspraak een definitief behandeladvies gegegeven, nadat de gegevens van het verrichte aanvullend onderzoek (gebitsmodellen, foto's, parodontium status) zijn besproken binnen het team.

Na de second opinion wordt uw eigen tandarts door ons bericht over onze bevindingen en ons advies. U gaat naar uw eigen tandarts of specialist terug voor de verdere behandeling. Kenmerk van een second opinion is dat de behandeling uit principe niet wordt overgenomen. Alleen wanneer u en uw tandarts daartoe gezamenlijk besluiten, zullen wij desgevraagd de voorgestelde behandeling of een deel ervan in onze kliniek uitvoeren. Hiervoor hebben wij een verwijsbrief nodig, waar dit verzoek uit blijkt.

Second opinion

Wilt u een second opinion bij CBI Heerenveen? Neem contact met ons op voor een afspraak.