Informatie over implantologie

Behandelplan implantologie

Wij werken in alle situaties vanuit een behandelplan voor het hele gebit. Dit geeft de beste garantie op een voorspelbaar en optimaal eindresultaat (veel minder kans op onverwachte tegenslagen of problemen).

 

Onderzoek gebitsfuncties

Elke patiënt die naar ons wordt verwezen zal eerst een afspraak krijgen voor onderzoek van de situatie. Hiervoor wordt door ons altijd ruim de tijd genomen. Bij twijfel over geschiktheid van de uitgangssituatie wordt aanvullend onderzoek verricht. Bij ontbreken van meerdere tanden of kiezen wordt altijd een set-up (proefopstelling) in de computer of in het laboratorium gemaakt, om de meest ideale positie van de implantaten vooraf te kunnen vaststellen. Deze geplande implantaat positie wordt naar uw mond overgebracht met behulp van een boormal of met beeldnavigatie (twee camera's verbonden aan een computer met beeldscherm).

 

Plaatsen van een implantaat

De ingreep wordt altijd onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. De behandelduur is onder andere afhankelijk van het aantal implantaten (gemiddeld: 15 tot 45 minuten). Na de behandeling is dikwijls geen behoefte aan pijnstilling.

 

Vastgroeien implantaat

In de eerste weken na het plaatsen van implantaten groeit het kaakbot tegen het oppervlak van het implantaat aan. In deze fase is voorzichtigheid geboden met kauwen, indien (een onderdeel van) het implantaat zichtbaar is in de mond. In de onderkaak hanteren wij een periode van 6 tot 8 weken en in de bovenkaak 12 weken voor het vastgroeien van implantaten. Na afloop van deze periode wordt door ons met een röntgenfoto gecontroleerd of het implantaat goed is vastgegroeid.

 

Plaatsen van de opbouw op het implantaat

Nadat de inhelingsfase goed is verlopen kan direct worden gestart met het maken van de kroon, brug of gebitsprothese. In de meeste gevallen wordt dit door uw eigen tandarts uitgevoerd.

In sommige gevallen (bijvoorbeeld de vervanging van een voortand) wordt ervoor gekozen om aansluitend aan het plaatsen van een implantaat direct een provisional (tijdelijke tand) op het implantaat te bevestigen. Belangrijk is dat dan tijdens de gehele inhelingsfase geen (bijt)kracht op deze tand komt.

 

Nazorg implantaten

Nadat de kroon, brug of gebitsprothese is geplaatst, moeten tijdens uw reguliere tandartsbezoek de implantaten altijd worden gecontroleerd. De eerste controle vindt idealiter plaats enkele weken nadat de behandeling is afgerond (dit noemen we een nul-meting). 

Wanneer uw tandarts een probleem rond een implantaat vermoedt, zal hij u naar ons terugverwijzen. Indien u geen eigen tandarts meer heeft (bijvoorbeeld wanneer uw gebitsprothese door een klinisch tandprothetist is vervaardigd) kunt u bij ons terecht voor de nul-meting en de reguliere implantaat controles.

CBI staat garant voor een uitermate patiënt vriendelijke behandeling Maak een afspraak

Maak een afspraak