Nadelen implantaten

Vastgroeien

Wanneer een implantaat in het kaakbot is aangebracht zal het eigen bot tegen het ruwe oppervlak van het implantaat aangroeien, waardoor deze zich zeer stevig verankert in uw kaakbot gedurende de eerste weken. Er is echter een klein risico dat een implantaat niet goed vastgroeit. Uit de literatuur blijkt dat dit risico zeer aanvaardbaar is (gemiddeld onder de 1 à 2 procent). In deze situaties zal een nieuw implantaat moeten worden aangebracht, waarna alsnog de kroon, brug of prothese kan worden aangebracht.

Ontsteking

Implantaten zijn in tegenstelling tot natuurlijke wortels gelukkig niet vatbaar voor cariës of zenuwontsteking. Wel kunnen implantaten in de loop van tijd een ontsteking ontwikkelen in het omliggende bot (peri-implantitis), vergelijkbaar met ontstekingen rond natuurlijke gebitselementen (parodontitis). Dit hangt samen met diverse factoren (roken, parodontitis in het verleden, genetische aanleg, mondhygiëne). Gezond tandvlees en een goede mondhygiëne zijn daarom belangrijke aspecten bij elke implantologische behandeling.

Medicijnen

Het gebruik van specifieke medicijnen tegen botontkalking (bisfosfonaten of Prolia) is een risicofactor bij operaties in het kaakbot, zoals het plaatsen van implantaten. De toedieningswijze en de behandelduur zijn van invloed op de mate van het risico.

Nog wel de moeite waard?

Wanneer uw gebit ernstig is verzwakt, is het soms raadzaam om niet meteen over te gaan tot plaatsing van implantaten. In deze gevallen moet eerst goed worden nagegaan of het bij u nog de moeite waard is om verloren tanden en kiezen te vervangen met behulp van implantaten. Indien de kwaliteit van uw gebit niet meer toereikend is voor herstel, zullen wij de alternatieven met u bespreken.

CBI staat garant voor een uitermate patiënt vriendelijke behandeling Maak een afspraak

Maak een afspraak