Tarieven implantaat

Landelijke tarieven

In onze kliniek worden voor alle tandheelkundige behandelingen de geldende landelijke (UPT) tarieven gehanteerd. Voor de kaakchirurgische behandelingen (zoals verstandskiezen of andere kaakoperaties) worden door ons landelijke NZa tarieven gehanteerd. 

Eigen rekening of aanvullende verzekering voor tandheelkunde

Bij ingrepen die (deels) voor eigen rekening komen, geven wij altijd vooraf een schriftelijke kostenbegroting aan u mee. Hierop staat aangegeven welk deel van de behandeling wel onder de standaard verzekering valt en welk deel voor uw eigen rekening komt. Soms wordt een deel van deze 'eigen kosten' door uw zorgverzekeraar terugbetaald, afhankelijk van uw verzekeringspakket. Dergelijke kosten komen in principe in aanmerking voor vergoeding vanuit een aanvullende verzekering voor tandheelkunde (AV-polis), of vanuit een tand-ongeval verzekering (indien sprake is van een tand-trauma). Bij twijfel of iets (deels) wordt vergoed, kunt u het beste voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar informeren of- en zoja welke posten van de kostenbegroting voor vergoeding in aanmerking komen. De regels hiervoor verschillen sterk per verzekeraar en kunnen tevens jaarlijks veranderen.

Private (onverzekerde) chirurgisch-implantologische ingrepen worden door Infomedics B.V. rechtstreeks aan u gefactureerd.

CBI staat garant voor een uitermate patiënt vriendelijke behandeling Maak een afspraak

Maak een afspraak