Tarieven implantaat

Landelijke tarieven

In onze kliniek worden voor alle tandheelkundige behandelingen de geldende landelijke (UPT) tarieven gehanteerd. Voor de kaakchirurgische behandelingen worden door ons de landelijke NZa tarieven gehanteerd. 

 

Eigen rekening of aanvullende verzekering voor tandheelkunde

Bij ingrepen die (deels) voor eigen rekening komen, geven wij altijd vooraf een schriftelijke kostenbegroting aan u mee. Hierop staat aangegeven welk deel van de behandeling wel onder de basis zorgverzekering valt, en welk deel voor uw eigen rekening komt. Soms wordt een deel van deze 'eigen kosten' door uw zorgverzekeraar terugbetaald, afhankelijk van uw verzekeringspakket. Bij twijfel of iets (deels) wordt vergoed, kunt u het beste voorafgaand aan de behandeling bij uw zorgverzekeraar informeren of- en zoja welke posten van de kostenbegroting voor vergoeding in aanmerking komen.

Private (onverzekerde) chirurgisch-implantologische ingrepen worden door Famed B.V. rechtstreeks aan u gefactureerd in ziekenhuis tarieven. Deze komen in principe in aanmerking voor vergoeding vanuit een aanvullende verzekering voor tandheelkunde (AV polis). Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten bij een van onderstaande verzekeraars, worden deze ziekenhuistarieven niet altijd uit uw aanvullende polis vergoed. Neem in deze situatie voor de behandeling met ons contact op voor een kostenbegroting in tandheelkundige tarieven (UPT), welke wel in aanmerking komen voor vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

 

Lijst zorgverzekeraars die ziekenhuistarieven niet altijd vergoeden vanuit uw AV polis

Menzis, VGZ, UNIVE, IZA, Promovendum, ZEKUR, zorgverzekeraar UMC, Bewuzt, Besured, Zilveren Kruis, ONVZ