Founding father

Na zijn emeritaat als hoogleraar en zijn terugtreden als afdelingshoofd van de faculteit Tandheelkunde aan de RUG, is professor Warner Kalk (sr) in 2010 een samenwerking met zijn zoon gestart in het CBI Heerenveen. Hij trok vanwege zijn bekendheid onder collega's en zijn expertise op het gebied van tandeloosheid en gebitsprotheses een zeer lastige en complexe categorie behandelingen aan. Op deze wijze is het CBI ongevraagd een 'last resort' geworden voor mensen die elders uitbehandeld zijn en nergens meer terecht kunnen. Om deze reden bezoeken wekelijks mensen van ver (van Maastricht tot Den Helder) onze kliniek voor advies en behandeling. Na 7 jaar bouwen aan een expertise-centrum en naadloos samenwerken op het kritische grensvlak van prothetiek en chirurgie, heeft hij zich teruggetrokken uit de klinische zorg. Momenteel vervult hij een adviserende rol.

 

CBI staat garant voor een uitermate patiënt vriendelijke behandeling Maak een afspraak

Maak een afspraak