Drs Arnoud Meijer

Drs Arnoud Meijer

Hij is in 2001 afgestudeerd als tandarts in Groningen. Na zijn afstuderen heeft hij als AGNIO de 2-jarige opleiding dento-alveolaire chirurgie bij de afdeling Kaakchirurgie in het UMC Groningen gevolgd, waar hij daarna tot 2007 part-time werkzaam is gebleven in de DA-chirurgie.

Hij heeft in 2006 de algemene tandartspraktijk in Drachten van zijn vader voortgezet.

In 2007 is hij gestart bij de afdeling MKA in Heerenveen met DA-chirurgie. Na het veranderen van de regelgeving omtrent verlengde armconstructie, is zijn werkgebied verschoven van M3 verwijderingen en apexresecties naar totaalextracties en (immediaat) protheses. Dit betreft in de praktijk 'anderhalve lijnszorg', waarbij de patiënten horizontaal worden verwezen door huisartsen, tandartsen en tandprothetisten voor totaalextractie en (indien gewenst) een immediaatprothese.

 

BIG nummer 69055160202

CBI staat garant voor een uitermate patiënt vriendelijke behandeling Maak een afspraak

Maak een afspraak