Digitaal gebitsafdrukken nemen

Inmiddels 7 jaar werken we in onze praktijk met een intraorale gebitscanner. Dit is een digitale filmcamera van de firma Kodak (Carestream 3600), waarmee in enkele minuten een digitale opname van uw gebit kan worden gemaakt. Een oplossing voor mensen die vanwege sterke kokhalsneiging geen traditionele gebitsafdruk (met bijvoorbeeld alginaat of impregum) kunnen ondergaan. Inmiddels hebben we een tweede (Trios) en binnenkort zelfs een derde (Shining3D) intraorale scanner in gebruik in onze kliniek. De digitale scan kan door het tandtechnisch lab gebruikt worden voor alle denkbare doeleinden (kronen, bruggen, gebitsmodellen, knarsplaatje, gebitsbeschermer voor sport, etc.). Wij zouden niet meer zonder deze technologie kunnen of willen werken.

We integreren alle moderne technologie tot een geheel. Zo kunnen we met een digitale opname van uw gebit (intraorale scan), in combinatie met een scan van uw gezicht (een facescan) en een 3D scan van de kaak (ConeBeamCT), elke implantologische behandeling volledig virtueel voorbereiden. Hierdoor zal de geplande positie, de richting en de afmeting van elk implantaat de hoogste mate van perfectie bereiken en wordt tevens vooraf kritisch gekeken naar de harmonie van de tanden in uw lach (digital smile design). Ook kunnen we op deze wijze, voorafgaand aan het plaatsen van een implantaat, alvast de ontbrekende tand of kies alvast maken, om deze, direct na het plaatsen van het implantaat, erop te kunnen aanbrengen. Door het werken met digitale technieken zijn er veel minder reisbewegingen tussen onze kliniek en de laboratoria (digitale verzending van scans, in eigen kliniek vervaardigen van tijdelijke tanden met een 3D printer). Zo is de CO2-print van een behandeling veel geringer dan voorheen.

Met digitale voorbereiding van een implantologische behandeling zijn de mogelijkheden bijna onbegrensd en de voordelen eigenlijk te veel om hier op te sommen. Dr. Kalk zal u hierover tijdens een consult graag informeren.

CBI staat garant voor een uitermate patiënt vriendelijke behandeling Maak een afspraak

Maak een afspraak